O nás

  • Pro nové klienty až 20% sleva za naše služby (platí jen pro celé první daňové období).  
  • Specializujeme se na malé a střední podnikatelské subjekty, jak na právnické osoby tak na fyzické osoby ( OSVČ ), podnikající v různých odvětvích obchodu, služeb a řemesel.
  • Máme víceleté zkušenosti ve vedení účetnictví, jak středních a malých organizací, tak i ve vedení daňové evidence OSVČ, včetně mzdového účetnictví a personalistiky.
  • Můžeme nabídnout zkušenosti rovněž z Finanční správy, především v oddělení kontrolním týkajících se DPH, DPFO, DPPO, daně silniční. 
  • Je samozřejmostí, že součástí komplexního zajištění služeb je i vedení mzdové agendy a zpracování daňového přiznání k DPH, DPFO, DPPO, silniční dani, dani z nemovitosti, dani z nabytí nemovitých věcí.
  • Klienti mohou zasílat doklady k zaúčtování elektronicky nebo můžeme doklady od klientů vyzvedávat osobně v místě jejich podnikání.  
  • Ke všem klientům se snažíme najít individuální přístup, s ohledem na to, co každému klientovi vyhovuje a to včetně ceny za naše služby.